Contact
Emergency 24/7 : 01-5093395

Management Committee

Bishnu Raj Karki

Chairman

Madan Krishna Shrestha

Vice Chairman

 

Kailash Bhakta Pradhananga

Member

Durlav Thapa

Member

 

 

 

 

Krishna Lal Bhadel

Member

 

 

 

 

 

Shyam Krishna Manandhar

Member

 

 

 

 

Madan Sundar Shrestha

Member

 

 

 

 

Jagat Bahadur Khadka

Member

 

 

 

Murari Acharya

Member

 

 

 

Krishna Lal Goja

Member

 

 

 

 

Ganeshman Chakradhar

Member

 

 

 

 

Sujendra Shrestha

Member

 

 

 

 

Usha Prajapati

Member